Intea har erhållit miljöcertifiering BREEAM-In-Use för Erik Uggla 2, fastigheten som rymmer Skaraborgs Tingsrätt i Skövde.

Skaraborgs tingsrätt uppfördes 2011 som ett resultat av sammanslagningen av domsagorna i Lidköping, Mariestad och Skövde. Byggnaden ligger centralt och är uppförd i fem våningar, inklusive källare. Lokalytan omfattar 3 800 kvm och innehåller kontor, åtta förhandlingssalar och en säkerhetssal. Detta är Inteas första BREEAM-In-Use certifiering.

”Miljöcertifiering ger oss ytterligare ett bra verktyg för förvaltningen av våra byggnader. Genom att ständigt utveckla system och processer samt uppdatera teknikinnehållet kan vi på ett konkret och mätbart sätt minska klimatpåverkan”, säger Örjan Angelöv, Teknisk förvaltare på Intea som ansvarat för certifieringsarbetet i Skövde.

BREEAM In-Use är ett certifieringssystem för befintliga byggnader som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de mest använda i Europa, där byggnaden bedöms utifrån områdena energi, transport, material, avfall, förorening, innovation, hälsa och innemiljö, ekologi, ledning och styrning samt vatten.

 

For further information, please contact:
Johanna Apell, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59
Henrik Olsson, fastighetschef Intea, 0706 78 70 71

About Intea
Intea was founded in 2015 with a focus on long-term active ownership of social infrastructure. The property portfolio amounted to SEK 13,0 billion as of 31 March 2021. The portfolio consists of projects and properties with public-sector tenants in segments such as justice, higher education and health care. Intea is financed by Swedish institutional capital. Find out more at www.intea.se www.intea.se