Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat 600 miljoner kronor i obligationslån inom ramen för ett utökat MTN program. Obligationslånet löper i fem år med en rörlig ränta om STIBOR + 0,98 procent. Totalt har Intea fem utestående obligationslån med en total volym om 3 650 miljoner kronor med löpande förfall åren 2022-2026.

Bolaget har också utökat ramen för sitt MTN-program för obligationsupplåning från fem till åtta miljarder kronor. Det nya grundprospektet daterat 7 oktober 2021 ersätter tidigare grundprospekt daterat 13 augusti 2020. Det uppdaterade prospektet finns tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Inteas webbplats www.intea.se.

Intea innehar det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter, samt det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+, från Nordic Credit Rating AS. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

Transaktionen arrangerades av Danske Bank och obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.


For further information, please contact:
Eva Bång, CFO, +46 (0) 702-20 14 69

About Intea
Intea Fastigheter AB (publ) org.nr 559027-5656 grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2021 till 13,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se