I oktober överlämnade Intea nyuppförda lokaler för rättspsykiatri till hyresgästen Region Uppsala. De specialanpassade lokalerna inrymmer vårdlokaler för skyddsklass 2 och 3, häkte, allmänvård, förvaltningsrätt och utslussningslägenhet. Intea tog över projektet från Pronordic och Stams Fastigheter i mars 2022. Upplands Projektbygg har stått för byggnationen. Byggnaden har en uthyrningsbar area om ca 4 100 kvm och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

”Vi välkomnar Region Uppsala till deras nya lokaler som tagits fram med stort fokus på miljö och hållbarhet. Huset är i stora delar uppfört i trä vilket bidragit väsentligt till att minska koldioxidutsläppen i produktionen. Att denna typ av byggnad har kunnat klassas som Miljöbyggnad Guld känns extra roligt”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Hyresavtalet med Region Uppsala löper över 20 år med en årlig hyra om drygt 19 mkr.