Intea Fastigheter AB (publ) och Nordiska Investeringsbanken har tecknat ett 14-årigt grönt lån om 410 miljoner kronor.

Lånet ska användas för att finansiera uppförandet av landets första och unika samhällsgemensamma ledningscentral (SLC) i Örebro samt den nya träbyggnaden som byggs på Campusområdet i Östersund. SLC kommer att nyttjas gemensamt av flera myndigheter och ha en uthyrningsbar area om 12 300 kvm. Träbyggnaden kommer huvudsakligen att inrymma moderna och verksamhetsanpassade lokaler för Skatteverket, med en uthyrningsbar area uppgående till 6 750 kvm.

”Projekten uppfyller vårt mandat för både produktivitet och miljövinster. Nybyggnationerna ger inte bara grönare arbetsplatser för de svenska myndigheterna, utan rymmer också effektivare och bättre offentliga tjänster”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Intea färdigställer många projekt under 2023 och 2024, där hållbarhet och effektivitet är genomgående teman. Vi uppskattar samarbetet med NIB och ser fram emot kommande möjligheter”, säger Emil Jansbo, CFO på Intea.

Projekten drivs med målsättningen att miljöcertifiera enligt BREEAM Excellent och färdigställande för båda byggnaderna beräknas till fjärde kvartalet 2023.