Uppförandet av Inteas nya träbyggnad på Campusområdet i Östersund har påbörjats. Byggnaden beräknas stå färdig för inflyttning under tredje kvartalet år 2023 och ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

Det nya huset uppförs i den östra delen av Campusområdet strax intill Kronofogdemyndighetens byggnad. Byggnaden kommer att ha en uthyrningsbar area uppgående till cirka 6 750 kvm, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Intea och Skatteverket har ingått ett 6-årigt hyresavtal avseende en lokal om 4 600 kvm i byggnaden. Uthyrning av resterande ytor pågår.

Projektet har höga hållbarhetsmål, såsom lägre klimatavtryck än referensbyggnad och omhändertagande av närmiljön. Det utgår från en cirkulär design, vilket innebär att byggnaden designas adaptivt för att möta framtida förändringar och kan vid eventuellt behov demonteras för återbruk och återvinning. Tidigt i processen utvärderades materialval och tekniska lösningar i förhållande till ett livscykelkostnads- och livscykelanalysperspektiv. Trä som stommaterial, klimatförbättrad betong i grunden, delvis återbruk av fast inredning, solceller på taket och återvinningssystem är några av de klimatsmarta lösningar som utmärker projektet. Därtill har ett ambitiöst arbete gjorts med omkringliggande närmiljö för ökad biodiversitet, såsom plantering av ängsgräs, fågelholkar och öppna lösningar för fördröjning och rening av dagvatten. Höga energikrav har ställts på byggetableringen och lokala material och leverantörer har valts i stor utsträckning. I det stora hela kommer byggandens CO2-avtryck nästintill halveras i förhållande till referensbyggnad.

”Det är roligt att vi utvecklar Campusområdet och nu har påbörjat byggnation av detta projekt. Det ska bli intressant att följa det rationella montage som en trästomme innebär. Vi ser fram emot att under hösten 2023 välkomna Skatteverket till moderna och verksamhetsanpassade lokaler”, säger Jerker Häggström, VD Intea Östersund.