Intea Fastigheter AB (publ) har certifierats enligt ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö).

Bolaget har sedan starten för drygt fyra år sedan kontinuerligt arbetat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor i fokus. Med ett långsiktigt ägarperspektiv på fastighetsinnehavet och med egna lokala förvaltningsorganisationer utgör ett kvalitets- och miljöledningssystem ytterligare arbetsverktyg i förvaltingen av bolagets fastigheter.

Bolaget har certifierats både enligt ledningssystemet ISO 9001:2015 (kvalitet) samt 14001:2015 (miljö). Detta säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt och garanterar en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.

”Vi värdesätter att kunna presentera oss som ISO-certifierade och ser detta som ett stöd för Inteas strategi inom miljö, hållbarhet och kvalitet. Genom en närhet i vår förvaltning med tydliga mål och löpande uppföljning kan vi på ännu bättre sätt involvera våra hyresgäster i vårt miljö- och kvalitetsarbete.” säger Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB.


For further information, please contact:
Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB, 0733 24 50 25

About Intea
Intea was founded in 2015 with a focus on long-term active ownership of social infrastructure. The property portfolio amounted to SEK 9.4 billion as of 31 December 2019. The portfolio consists of projects and properties with public-sector tenants in segments such as justice, higher education and health care. Intea is financed by Swedish institutional capital. Find out more at www.intea.se www.intea.se