Intea Fastigheter AB (publ) har certifierats enligt ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö).

Bolaget har sedan starten för drygt fyra år sedan kontinuerligt arbetat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor i fokus. Med ett långsiktigt ägarperspektiv på fastighetsinnehavet och med egna lokala förvaltningsorganisationer utgör ett kvalitets- och miljöledningssystem ytterligare arbetsverktyg i förvaltingen av bolagets fastigheter.

Bolaget har certifierats både enligt ledningssystemet ISO 9001:2015 (kvalitet) samt 14001:2015 (miljö). Detta säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt och garanterar en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.

”Vi värdesätter att kunna presentera oss som ISO-certifierade och ser detta som ett stöd för Inteas strategi inom miljö, hållbarhet och kvalitet. Genom en närhet i vår förvaltning med tydliga mål och löpande uppföljning kan vi på ännu bättre sätt involvera våra hyresgäster i vårt miljö- och kvalitetsarbete.” säger Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB, 0733 24 50 25

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se