Intea Fastigheter AB (publ) har idag utsett Christian Haglund till CFO i bolaget från och med 1 september 2022.

Christian är en av grundarna till Intea och är idag, och kommer fortsatt vara, vice vd och styrelseledamot. Han hade rollen som CFO från bolagets start 2016 till december 2020. Han ersätter Eva Bång som vid årsskiftet lämnar bolaget för nya utmaningar.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-17 16:50 CEST.


For further information, please contact:
Henrik Lindekrantz, vd, 0732-08 81 02
Christian Haglund, vice vd, 0733-80 81 23

About Intea
Intea was founded in 2015 with a focus on long-term active ownership of social infrastructure. At 30 June 2022, the value of the company’s property portfolio amounted to SEK 18.6 billion, with a lettable area of 457,000 sqm. The portfolio consists of properties and projects with public-sector tenants in segments such as justice, higher education and health care. Find out more at www.intea.se. www.intea.se.