Intea Fastigheter AB (publ) har idag utsett Christian Haglund till CFO i bolaget från och med 1 september 2022.

Christian är en av grundarna till Intea och är idag, och kommer fortsatt vara, vice vd och styrelseledamot. Han hade rollen som CFO från bolagets start 2016 till december 2020. Han ersätter Eva Bång som vid årsskiftet lämnar bolaget för nya utmaningar.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-17 16:50 CEST.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, vd, 0732-08 81 02
Christian Haglund, vice vd, 0733-80 81 23

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 juni 2022 till 18,6 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 457 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se.