Facts

Property designation   Haren 3
Street address and city Korsgatan 20-22
462 36 Vänersborg
Lettable area, sqm 5,750
Plot area, sqm 21,349
Type Special school
Largest tenants Specialpedagogiska
school authority
Web site www.intea.se/ort/vanersborg/

About the property

Fastigheten Haren 3 ligger i centralt i Vänersborg, granne med Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm uthyrningsbar area och 21 300 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Hyresgäster är Specialpedagogiska myndigheten och Vänersborg kommun.

Property manager

Robert Andersson

Mobile +46 (0)521- 652 14
firstname@vanerparken.se

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept