“Närheten till hyresgästerna skapar många positiva effekter i form av både kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.”

Hyresgästrelationer
Fastighetsförvaltning är navet i ett fastighetsbolag och handlar kort och gott om att ta hand om sina hyresgäster och fastigheter. Vi bedriver vår fastighetsförvaltning med en grundtanke om att närhet och personliga relationer ger hög kvalitet och eftersträvar därför att i så stor utsträckning som möjligt ha egen förvaltnings- och driftspersonal. Genom nära och direkta dialoger med våra hyresgäster förstår vi deras behov och önskemål och kan snabbt fånga upp önskade åtgärder i våra lokaler. Närheten till hyresgästerna skapar flera positiva effekter i form av bland annat ökad kundnöjdhet, högre kvalitet och fortsatt förädling av beståndet. Ambitionen är att alltid ha egen förvaltning på de platser där hyresgästernas behov eller förvaltade ytor motsvarar det.

Lokala förvaltningsorganisationer
I dag har vi lokala förvaltningsorganisationer i Östersund, Linköping, Vänersborg samt Kalmar. Vi har all kunskap i organisationerna och är därmed specialister på våra egna fastigheter vilket ger en stor fördel ur drift- och underhållsperspektiv. Utöver lokal personal har Intea även en central förvaltningsorganisation som kan vara med och stötta samt avlasta där det behövs.

Gemensamt för vår förvaltning är att vi utgår ifrån en hållbarhetspolicy där våra insatser ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ser långsiktigt på vårt innehav och arbetar därför på samma sätt i vår förvaltning. Kvalitet och hållbarhet är ledord såväl centralt som lokalt.

Garnisonsfastigheter, Linköping

Garnisonen i Linköping är en stadsdel som byggts upp runt de två regementen som funnits på området i snart hundra år. På området, som består av drygt 90 000 kvm uthyrningsbar yta, arbetar över 2 000 personer. De största hyresgästerna är Polismyndigheten med Nationellt forensiskt center, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket m.fl. På området finns även flertalet restauranger, mindre butiker och ett hotell.

www.garnisonsfastigheter.se

Vänerparken, Vänersborg

Vänerparken är en stadsdel med stora grönområden centralt belägen
alldeles intill Vänern. På området, som omfattar 39 400 kvm i uthyrningsbar yta, arbetar närmare 800 personer. De största hyresgästerna är Vänersborgs Kommun och Västra Götalandsregionen. På området finns dessutom äventyrsbad, marina och restaurang. Vänerparken förvaltar även Vänerskolan, som uppgår till 5 800 kvm uthyrningsbar yta.

www.vanerparken.se

Campus, Östersund

Campus Östersund är en nygammal stadsdel mitt i Östersund, en
historisk plats med militärbyggnader från slutet av 1800-talet. Den uthyrningsbara ytan uppgår till närmare 67 000 kvm och är en arbetsplats för 1 400 personer. Fler än 80 hyresgäster sitter på området, där den största är Mittuniversitetet. Övriga hyresgäster är bland annat Skatteverket, MSB, Domstolsverket, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

www.a4campus.se

Universitetskajen, Kalmar

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges största universitet med 33 000 registrerade studenter och över 150 utbildningsprogram. Om knappt ett år är Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen färdigställda. Första etappen i projektet, 17 000 kvm, färdigställdes hösten 2018. Etapp två och resterande 20 800 kvm beräknas vara klart under 2020. Målsättningen är att uppnå miljöcertifiering LEED Gold.

www.universitetskajen.se