“Närheten till hyresgästerna skapar många positiva effekter i form av både kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.”

Hyresgästrelationer
Fastighetsförvaltning är navet i ett fastighetsbolag och handlar kort och gott om att ta hand om sina hyresgäster och fastigheter. Vi bedriver vår fastighetsförvaltning med en grundtanke om att närhet och personliga relationer ger hög kvalitet och eftersträvar därför att i så stor utsträckning som möjligt ha egen förvaltnings- och driftspersonal. Genom nära och direkta dialoger med våra hyresgäster förstår vi deras behov och önskemål och kan snabbt fånga upp önskade åtgärder i våra lokaler. Närheten till hyresgästerna skapar flera positiva effekter i form av bland annat ökad kundnöjdhet, högre kvalitet och fortsatt förädling av beståndet. Ambitionen är att alltid ha egen förvaltning på de platser där hyresgästernas behov eller förvaltade ytor motsvarar det.

Lokala förvaltningsorganisationer
I dag har vi lokala förvaltningsorganisationer i Östersund, Linköping, Vänersborg samt Kalmar. Vi har all kunskap i organisationerna och är därmed specialister på våra egna fastigheter vilket ger en stor fördel ur drift- och underhållsperspektiv. Utöver lokal personal har Intea även en central förvaltningsorganisation som kan vara med och stötta samt avlasta där det behövs.

Gemensamt för vår förvaltning är att vi utgår ifrån en hållbarhetspolicy där våra insatser ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ser långsiktigt på vårt innehav och arbetar därför på samma sätt i vår förvaltning. Kvalitet och hållbarhet är ledord såväl centralt som lokalt.

Garnisonsfastigheter, Linköping

Garnisonen i Linköping togs i bruk år 1922 och var då ett militärt område i utkanten av Linköping. Vid årsskiftet 1997/1998 lämnade försvarsmakten och området blev civilt. Sedan dess har Garnisonsfastigheter utvecklat och förvaltat Garnisonen, som i dag är ett modernt och centralt område med vackra, högteknologiska byggnader och ca 2000 arbetsplatser.

www.garnisonsfastigheter.se

Vänerparken, Vänersborg

Vänerparken är en pulserande och kreativ stadsdel med generösa grönområden i Vänersborg. Här vid Trollhätte Kanal och Vänersborgs gamla hamninlopp ligger en attraktiv kombination av kontor för många olika typer av företag, boende för unga och gamla, en välbesökt marina, äventyrsbad, restaurang, förskola, grundskola, utbildning, gym och vårdcentrum.

www.vanerparken.se

Campus, Östersund

Campus Östersund är en nygammal stadsdel mitt i Östersund med tydlig miljöprofil. Det är också en arbetsplats för cirka 1 400 personer från privata företag, organisationer, skolor och statliga verk. Samtidigt ett modernt universitetsområde med 7 000 studenter på en historisk plats med militärbyggnader från slutet av 1800-talet.

www.a4campus.se

Universitetskajen, Kalmar

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är en kreativ kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet och nytänkande. Med 32 000 registrerade studenter, sex fakulteter och över 150 utbildningsprogram är det  ett av Sveriges största universitet.

www.universitetskajen.se