“Närheten till hyresgästerna skapar många positiva effekter i form av både kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.”

Hyresgästrelationer
För att uppnå Inteas målsättning att ha och behålla nöjda hyres­gäster i sina lokaler eftersträvar Intea att i så stor utsträckning som möjligt ha egen förvaltnings- och driftspersonal. Tack vare en nära och direkt dialog med våra hyresgäster förstår vi deras behov och önskemål. Vi kan snabbt och effektivt fånga upp och genomföra önskade åtgärder i lokaler och därigenom skapa ökat värde för båda parter. Närheten till hyresgästerna skapar flera positiva effekter i form av bland annat kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Lokal närvaro
Lokala organisationer finns idag i Östersund (7 personer), Linköping (5 personer), Vänersborg (4 personer) samt i Kalmar (2 personer). Organisationen har under året förstärkts med personal som ansvarar för den tekniska förvaltningen samt med personal som driver arbetet med att förädla och utveckla fastigheterna. Genom att ta så stort eget ansvar som möjligt för teknisk drift, underhåll och projektgenomförande skapas en utmanande och dynamisk arbetsmiljö för personalen och därmed en betydande professionell utveckling i yrkesrollerna. Ett sätt för personalen att utvecklas är att få arbeta tillsammans med medarbetare på andra orter i gemensamma projekt. Det kan röra sig om energieffektivisering, miljöfrågor eller områdesbelysning. De lokala förvaltningsorganisationerna sköter även delar av förvaltningen i de orter där egen organisation saknas för att bibehålla kvalitet och kontinuitet inom beståndet. Ansenliga resurser läggs på såväl löpande som planerat underhåll av fastigheterna med både trivselgrundande och värdebevarande målsättning.