Läs om hur vi hanterar personuppgifter inom Intea här.

Om du vill kontakta oss angående innehållet i vår Personuppgiftspolicy och/eller för att utöva dina rättigheter kan du skicka e-post till oss på dataskydd@intea.se eller skicka post på adressen nedan.

(NAMN PÅ PERSONUPPGIFTSANSVARIGT BOLAG)
Att. VD för den personuppgiftsansvarige
C/o Intea Fastigheter AB (publ)
Lästmakargatan 20
111 44 Stockholm