Intea Fastigheter AB (publ) har idag utsett Christian Haglund till CFO i bolaget från och med 1 september 2022.

Christian är en av grundarna till Intea och är idag, och kommer fortsatt vara, vice vd och styrelseledamot. Han hade rollen som CFO från bolagets start 2016 till december 2020. Han ersätter Eva Bång som vid årsskiftet lämnar bolaget för nya utmaningar.