Intea Fastigheter AB (publ) tillträder fastigheten Jälla 2:25 i Uppsala som har förvärvats från Stams Fastigheter AB och Pronordic AB. På fastigheten pågår uppförandet av specialanpassade verksamhetslokaler för rättspsykiatrin åt Region Uppsala.

Fastigheten är belägen i området Jälla, strax nordost om Uppsala och tomtarean uppgår till cirka 20 100 kvm. Kliniken väntas stå klar under hösten år 2023 och kommer vid färdigställandet att inrymma 24 säkerhetsklassade vårdplatser för rättspsykiatrin. Byggnaden kommer att ha en uthyrningsbar area uppgående till cirka 4 100 kvm och ska uppföras med målsättningen att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Hyresavtal har ingåtts med Region Uppsala med en årshyra om preliminärt 19,3 mkr. Hyresavtalet löper i 20 år från inflyttning och är föremål för årlig indexering motsvarande 100 procent av KPI.

”För Pronordic är detta ett kvitto på vårt arbete med utvecklingen av samhällsfastigheter i strategiska lägen. Vi är glada att Region Uppsala och Rättspsyk långsiktigt förvaltas av Intea med sin gedigna kompetens inom området och som god samarbetspartner till oss”, säger Göran Brocknäs, COO på Pronordic.

”Vi är väldigt glada att vi har fått möjligheten att etablera oss i Uppsala. Med detta fina objekt utökar vi vår redan gedigna projektportfölj och adderar ytterligare inom kategorin sjukvård”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Tillträde sker idag den 31 mars 2022. Projektet har tidigare beaktats i bolagets rapporter under raden
”Övriga pågående projekt med ingångna hyres- och/eller projekteringsavtal”.