2017-12-13 07:00 Intea hyr ut i Linköping
Polismyndigheten har tecknat ett avtal om att hyra 3 635 kvm i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet...
Intea växer och har anställt Mattias Nuay till bolagets analys/ekonomiavdelning. Mattias ansluter till Intea och kommer att...
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga händelser under...
Intea Fastigheter AB (publ) etablerar ett företagscertifikatsprogram som ett komplement till koncernens övriga finansiering...
2017-10-24 16:00 Vänerparken får ny ägare
Intea Fastigheter AB (publ) förvärvar området Vänerparken. Förvärvet består av ca 39 000 kvm lokalarea...
2017-08-17 15:00 Delårsrapport januari – juni 2017 Regulatory
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...
2017-06-29 06:00 Intea förvärvar i Solna
Fastigheten Karlsro 1 i Solna omfattar drygt 12 800 kvm uthyrningsbar yta och är strategiskt belägen i närheten av Arenastaden...
Det nyetablerade programmet har en ram om tre miljarder kronor och idag gjordes den första emissionen om 1 200 mkr. Emissionen bestod...
Fastigheten är centralt belägen vid västra hamnen i Kalmar och består av tre nya huskroppar som är under uppförande...
Skaraborgs tingsrätt som färdigställdes under 2011, är ett resultat av sammanslagningen av domsagorna i Lidköping...
2017-08-17 15:00 Delårsrapport januari – juni 2017 Regulatory
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...
2017-12-13 07:00 Intea hyr ut i Linköping
Polismyndigheten har tecknat ett avtal om att hyra 3 635 kvm i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet...
Intea växer och har anställt Mattias Nuay till bolagets analys/ekonomiavdelning. Mattias ansluter till Intea och kommer att...
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga händelser under...
Intea Fastigheter AB (publ) etablerar ett företagscertifikatsprogram som ett komplement till koncernens övriga finansiering...
2017-10-24 16:00 Vänerparken får ny ägare
Intea Fastigheter AB (publ) förvärvar området Vänerparken. Förvärvet består av ca 39 000 kvm lokalarea...
2017-06-29 06:00 Intea förvärvar i Solna
Fastigheten Karlsro 1 i Solna omfattar drygt 12 800 kvm uthyrningsbar yta och är strategiskt belägen i närheten av Arenastaden...
Det nyetablerade programmet har en ram om tre miljarder kronor och idag gjordes den första emissionen om 1 200 mkr. Emissionen bestod...
Fastigheten är centralt belägen vid västra hamnen i Kalmar och består av tre nya huskroppar som är under uppförande...
Skaraborgs tingsrätt som färdigställdes under 2011, är ett resultat av sammanslagningen av domsagorna i Lidköping...