Högskolan Kristianstad hyr sedan 1995 omkring 33 000 kvm på Näsbyområdet i gamla P6 lokaler. I september 2018 beslutades...
Byggnaden som tidigare använts av Mittuniversitetet har nu renoverats till moderna utbildningslokaler om fem våningar, med...
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år. Lokalerna kommer att anpassas till Folkhälsomyndighetens...
De två nya byggnaderna omfattar 2 700 kvadratmeter med undervisningslokaler och kontor. Undervisningslokalerna består bland...
I tidigare outnyttjade lokaler skapas moderna utbildnings- och träningslokaler för polisens medarbetare på området...
2019-07-17 12:00 Delårsrapport januari - juni 2019 Regulatory
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Lokalerna används för Region Jämtland Härjedalens tandvård- samt specialistvård. Under hösten har...
Fastställande av räkenskaperna för 2018 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01...
I korthet Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari - mars Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande...
2019-07-17 12:00 Delårsrapport januari - juni 2019 Regulatory
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Fastställande av räkenskaperna för 2018 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01...
2019-04-12 12:00 Årsredovisning 2018 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på intea.se Denna information är...
Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen...
Högskolan Kristianstad hyr sedan 1995 omkring 33 000 kvm på Näsbyområdet i gamla P6 lokaler. I september 2018 beslutades...
Byggnaden som tidigare använts av Mittuniversitetet har nu renoverats till moderna utbildningslokaler om fem våningar, med...
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år. Lokalerna kommer att anpassas till Folkhälsomyndighetens...
De två nya byggnaderna omfattar 2 700 kvadratmeter med undervisningslokaler och kontor. Undervisningslokalerna består bland...
I tidigare outnyttjade lokaler skapas moderna utbildnings- och träningslokaler för polisens medarbetare på området...
Lokalerna används för Region Jämtland Härjedalens tandvård- samt specialistvård. Under hösten har...
I korthet Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari - mars Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande...
Fastigheten som är belägen i norra Lund, förvärvas från Wihlborgs Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär...
Charlotta Wallman Hörlin ansluter till Intea Charlotta Wallman Hörlin har utsetts till operativ chef i Intea Fastigheter AB...