I dagarna har en begäran om planbesked lämnats in för att sätta igång arbetet med en ny detaljplan för ett nytt polishus i Ystad. Arbetet med det nya polishuset i Ystad har pågått sedan sommaren 2020 då Intea och Polismyndigheten träffade ett projekteringsavtal för det fortsatta samarbetet.

Platsen för det nya polishuset är området Hälsobacken vid Öja invid den östra infarten till staden. Det nya polishuset väntas stå klart år 2024 och kommer att ersätta det befintliga som byggdes 1974. Den uthyrningsbara ytan beräknas uppgå till 8 000–10 000 kvm. Byggnaden kommer att omfatta tre våningar med en maxhöjd om 14 meter. Målet är att byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

”Vi jobbar just nu med ett antal projekt tillsammans med Polismyndigheten kring uppförande av nya polishus runt om i landet. Att få vara med och ta fram ett nytt polishus på ett så bra läge i Ystad är jättespännande. Det nya huset kommer att uppföras med höga krav på arkitektur och hållbarhet” säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Platsen för det nya polishuset har valts med hänsyn till faktorer som tillgänglighet, säkerhet och miljö. I dagsläget är tomten till största delen omgärdad av fält, men det planeras på sikt bli bebyggelse på dessa. Det går lätt att ta sig dit med både cykel, buss och bil för såväl medborgare som anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se