Ny hållbarhetschef i Intea

2021-09-16|

Linda Schuur har blivit utsedd till hållbarhetschef för Intea och kommer att tillträda tjänsten den första oktober. I den nyinrättade rollen kommer Linda att leda utvecklingen av företagets strategi för att minska klimatavtrycket både under [...]

Pernilla Ramslöv till Inteas styrelse

2021-09-02|

Pernilla Ramslöv valdes till ny styrelseledamot i Intea Fastigheter AB (publ) vid den extra bolagsstämman den 2 september 2021. Pernilla Ramslöv har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och VD för NOX Consulting AB, [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. 

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt initiativrika och engagerade medarbetare, välkommen med din spontanansökan till
ansokan@intea.se

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet för att uppnå behov och önskemål.

Vi har central förvaltning på fem orter – Linköping, Halmstad, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

Här presenteras Inteas finansiella mål. 

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker. 

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiavärde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.