Intea erhåller BBB+ från Nordic Credit Rating

2020-05-26|

Intea Fastigheter AB (publ) har erhållit det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd [...]

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-12|

Perioden i korthet Hyresintäkterna ökade med 20,3 procent och uppgick till 129,9 mkr (107,9) under kvartalet. Förvaltningsresultatet ökade med 41,5 procent och uppgick till 32,4 mkr (22,9). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 65,9 [...]

Ny redovisningschef till Intea AB

2020-04-23|

Intea AB hälsar Johanna Lüppert varmt välkommen till bolagets ekonomi- och analysavdelning. Johanna tillträder rollen som redovisningschef på Intea AB den 1 juni. Hon kommer att ansvara för koncernens ekonomi- och redovisningsavdelning och arbetet med [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. 

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt initiativrika och engagerade medarbetare, välkommen med din spontanansökan till
ansokan@intea.se

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet för att uppnå behov och önskemål.

Vi har central förvaltning på fyra orter – Linköping, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

Här presenteras Inteas finansiella mål. 

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker. 

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiavärde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.