Intea bygger nytt åt Region Östergötland

2021-05-06|

Intea och Region Östergötland har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende 6 600 kvm nya lokaler där vård och forskning kommer att bedrivas i nära samarbete med Linköpings universitet. Den nya byggnaden som kallas Hus C kommer [...]

Årsredovisning 2020

2021-03-31|

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig. Läs den fullständiga rapporten nedan. Intea årsredovisning 2020 Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades [...]

Ny medarbetare till Inteas organisation i Linköping

2021-03-22|

Intea hälsar Jesper Widforss varmt välkommen! I början av mars förstärktes Inteas projektavdelning med Jesper Widforss i rollen som byggprojektledare. Han kommer att arbeta med Inteas nybyggnadsprojekt och ombyggnationer från Inteas kontor i Linköping. Jesper [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. 

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt initiativrika och engagerade medarbetare, välkommen med din spontanansökan till
ansokan@intea.se

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet för att uppnå behov och önskemål.

Vi har central förvaltning på fyra orter – Linköping, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

Här presenteras Inteas finansiella mål. 

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker. 

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiavärde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.