Delårsrapport januari – juni 2022

2022-07-19|

April – juni Hyresintäkterna ökade med 17,3 procent och uppgick till 221,0 mkr (188,4), varav 52,0 mkr (25,9) kommer från fastig­heter förvärvade under 2021. Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 125,5 mkr (-99,3), en ökning med [...]

Intea förvärvar kriminalvårdsanstalt

2022-07-07|

Intea Fastigheter AB (publ) har förvärvat Rönneholms slott, innehållande bland annat anstalten Ringsjön. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 42,9 mkr. Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 7 600 kvm med en total årshyra om 5,9 [...]

Intea stärker den finansiella kapaciteten

2022-07-05|

Intea Fastigheter AB (publ) har utökat sina backup-faciliteter med ytterligare 2 000 mkr. Tillsammans med förra veckans nyemissioner om totalt 750 mkr stärks bolagets finansiella kapacitet för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar. Intea har [...]

Intea ingår hyresavtal med Halmstad kommun

2022-06-29|

Intea och Halmstad kommun har ingått ett 5-årigt hyresavtal avseende verksamhetsanpassade kontorslokaler om cirka 4 600 kvm på Larsfridsområdet i Halmstad.  Halmstad kommun har varit hyresgäst på området i andra lokaler sedan 2015 och väljer i [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Här finns finansiella rapporter, information om våra olika värdepapper med mera.

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Att kontinuerligt förädla och växa fastighetsbeståndet genom projektutveckling går hand i hand med Inteas strategi om stabil tillväxt.

Vår strategi bygger på decentraliserade och lokala förvaltningsorganisationer med egna medarbetare.

 Här  hittar du våra kontaktuppgifter.