Delårsrapport januari – mars 2022

2022-05-10|

Perioden i korthet Hyresintäkterna ökade med 39,8 procent och uppgick till 231,9 mkr (165,9), varav 51,8 mkr kommer från förvärvade fastigheter 2021. Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 135,4 mkr (51,2), en ökning om 164,7 procent. [...]

Intea projekterar nytt polishus i Täby

2022-04-27|

Intea och Polismyndigheten har ingått projekteringsavtal och inleder arbetet med att skapa ett nytt polishus i Arninge, Täby kommun. Det nya polishuset planeras på del av fastigheterna Arninge 4:19 och Rönninge 3:5 och den uthyrningsbara [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Här finns finansiella rapporter, information om våra olika värdepapper med mera.

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Att kontinuerligt förädla och växa fastighetsbeståndet genom projektutveckling går hand i hand med Inteas strategi om stabil tillväxt.

Vår strategi bygger på decentraliserade och lokala förvaltningsorganisationer med egna medarbetare.

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker.