Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Här finns finansiella rapporter, information om våra olika värdepapper med mera.

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Att kontinuerligt förädla och växa fastighetsbeståndet genom projektutveckling går hand i hand med Inteas strategi om stabil tillväxt.

Vår strategi bygger på decentraliserade och lokala förvaltningsorganisationer med egna medarbetare.

 Här  hittar du våra kontaktuppgifter.