Delårsrapport januari – juni 2021

2021-07-16|

Perioden i korthet Hyresintäkterna ökade med 45,6 procent och uppgick till 188,4 mkr (129,4) under kvartalet, varav 46,4 mkr kommer från förvärv. Förvaltningsresultatet minskade och uppgick till -99,3 mkr (34,1), drivet av en kostnad för [...]

Nytt polishus i Strömstad

2021-07-12|

Intea och Polismyndigheten har ingått ett projekteringsavtal för att utreda en byggnation av ett nytt polishus i Strömstad. Det nya polishuset planeras i den nordöstra delen av staden intill räddningstjänstens lokaler vid Ringvägen. Den uthyrningsbara [...]

Intea hyr ut till Trafikverket i Halmstad

2021-06-23|

Intea och Trafikverket har tecknat hyresavtal avseende 1 165 kvm kontors- och utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad. Lokalerna som tidigare varit vakanta ligger i fastigheten Fanan 51 och ingick i det större bestånd som Intea förvärvade i [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. 

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt initiativrika och engagerade medarbetare, välkommen med din spontanansökan till
ansokan@intea.se

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet för att uppnå behov och önskemål.

Vi har central förvaltning på fyra orter – Linköping, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

Här presenteras Inteas finansiella mål. 

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker. 

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiavärde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.