RadaMarkovicIntea är stolta över att ha värvat Rada Markovic som kommer att ansluta till Inteas affärs- och projektutvecklingsfunktion.

Rada har en lång erfarenhet inom arkitektur, samhällsbyggnad, stadsplanering, fastighets- och projektutveckling och är väl etablerad i branschen. Hon är utbildad arkitekt och har studerat i Sarajevo och Stockholm. Rada kommer närmast från Klövern AB där hon varit projektutvecklare för Stockholm- och Uppsalaregionen.

Hon har tidigare varit verksam på Projektledarhuset, Grontmij och Sollentuna kommun och har varit delaktig i ett stort antal stadsutvecklings- och samhällsbyggprojekt i tidiga faser; både som idéskapare, projektledare, planhandläggare och samordnare.

Rada har drivit egen verksamhet inom husarkitektur, inredning och design sedan 2001. Föreläser och utbildar inom arkitektur och stadsutveckling. Med sin bakgrund och sin erfarenhet kommer Rada att komplettera och förstärka Intea i arbetet med affärs-, fastighets- och projektutveckling med fokus på arkitektur samt stadsbyggnad i tidiga skeden.

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick i juni 2017 till cirka 4,1 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital.