Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 15 årigt hyresavtal med Polismyndigheten avseende nya verksamhetslokaler i Kristianstad.

Det nya polishuset kommer att uppföras nordost om centrum i anslutning till Kristianstad resecentrum. De nya lokalerna kommer att omfatta 18 600 kvm uthyrningsbar yta och hyresvärdet uppgår till 43,7 mkr. Hyresavtalet är villkorat av regeringens medgivande.

Arbetet med detaljplan pågår och byggstart väntas ske i samband lagakraftvunnen plan. Byggtiden är beräknad till drygt två år och preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.

”Det är glädjande att få vara med och skapa nya moderna verksamhetsytor till polisen i Kristianstad. Polisen har under lång tid funnits i sina nuvarande lokaler, som tiden har hunnit ikapp både funktions- och storleksmässigt. I de nya lokalerna har säkerhetstänk och hållbarhet har varit genomgående under programarbetet och avspeglar sig i den robusta byggnationen som också kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent”, säger projektchef Peter Jacobsson på Intea.

Polisverksamheten i Kristianstad tillhör Polisområde Syd och det nya polishuset kommer att inrymma ca 400 medarbetare.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se