Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl 12:00 CET.