Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig.