Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig.