Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer om 600 miljoner kronor samt återköpt obligationer om 450 miljoner kronor.

Emissionen om 600 miljoner kronor har förfall i mars 2025 och utgör en del av obligationslån nr 109 (ISIN: SE0017071657), som därmed uppgår till sammanlagt 900 miljoner kronor. Obligationerna emitterades till kurs 99,53 vilket motsvarar 3 månaders STIBOR plus 2,35 procent.

Samtidigt återköptes 450 miljoner kronor av obligationslån nr 104 (ISIN: SE0013359809) med förfall i september 2023 och som sammanlagt uppgår till 1 350 miljoner kronor. Återköpet gjordes till kurs 100,042 procent av nominellt värde vilket motsvarar 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent.

Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.