Intea Fastigheter AB (publ) har förvärvat Rönneholms slott, innehållande bland annat anstalten Ringsjön. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 42,9 mkr. Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 7 600 kvm med en total årshyra om 5,9 mkr.

Fastigheten Rönneholm 6:2 är belägen i Stehag i Eslövs kommun och omfattar Rönneholms slott med tillhörande byggnader. Anstalten Ringsjön är en klass 3 kvinnoanstalt med 40 platser. Hyresavtalen med Kriminalvården sträcker sig till juli år 2026 och omfattar cirka 2 200 kvm uthyrningsbar area med ett årligt hyresvärde om 3,4 mkr.

Den andra hyresgästen Nämndemansgården bedriver behandlingshem för kvinnor med alkohol- och drogproblem. Hyresavtalet omfattar cirka 3 300 kvm uthyrningsbar area och sträcker sig till årsskiftet 2023/24, med ett årligt hyresvärde om 2,5 mkr.

”Rönneholms slott med dess rika historia är ett spännande objekt med fin potential för fortsatt utveckling tillsammans med våra hyresgäster. Vi tycker också om dess placering mellan våra befintliga fastighetsbestånd och projekt i Skåne vilket möjliggör god förvaltning”, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

Tillträde skedde den 1 juli 2022.