Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat ett obligationslån om 300 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationslånet, med en rörlig ränta om 2,10 procent plus 3 månaders STIBOR, har två års löptid med förfall i mars 2025. Totalt har Intea därefter sex utestående obligationslån med en total volym om 4 400 miljoner kronor med löpande förfall under åren 2023-2026.
 
Transaktionen arrangerades av Danske Bank och obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.
 
Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.