Intea och LBS Kreativa Gymnasiet har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende utbildningslokaler om 1 500 kvm på högskoleområdet i Halmstad.

LBS Kreativa Gymnasiet ingår i AcadeMedia-koncernen och bedriver gymnasieutbildning med fokus på kreativa branscher. Det årliga hyresvärdet för förhyrningen uppgår till 3,2 mkr och avtalet löper till september 2033. Förhyrningen omfattar delar av fastigheten Fanan 66, belägen på Linjegatan 8, i lokaler som tidigare har varit vakanta.

”Detta blir ett positivt tillskott för högskoleområdet. Etableringen ligger inom Inteas plan att samla innovativa miljöer och utbildningar i olika former på området. Lokalerna kommer att genomgå en totalrenovering för att skapa moderna lektionssalar, kemilabb samt andra kreativa utrymmen”, säger Johanna Tideman, vd för Intea i Halmstad.

Inflyttning är beräknad till 1 september 2023.