Intea Fastigheter AB (publ):s vice vd Christian Haglund lämnar denna roll för att övergå till att bli rådgivare till bolaget. Samtidigt utses Charlotta Wallman Hörlin till ny vice vd.

Christian är en av Inteas grundare och större aktieägare. Han har tillsammans med Henrik Lindekrantz sedan starten lett bolaget i dess strategiska uppbyggnad och utveckling. Han sitter också sedan september 2021 i Inteas styrelse. I rollen som rådgivare kommer Christian att fortsätta stötta bolaget inom övergripande strategiska frågor, affärsutveckling, analys och finansiering.

Charlotta började på Intea i april 2019 som Inteas operativa chef. I denna roll har hon ansvarat för bolagets organisation, HR, juridik och regelefterlevnad, såväl som transaktioner och förhandlingar. Hon har också haft en central roll i framtagandet och genomförandet av flertalet affärer.

”Christian och jag har tillsammans med Lotta arbetat intensivt med att bygga bolag i flera år och jag ser nu fram emot att jobba ännu närmare Lotta i hennes nya roll”, säger Henrik Lindekrantz, vd Intea.