Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun förlänger sitt hyresavtal med Vänerparken Förvaltning KB.

Lokalerna omfattar närmare 400 kvm och avtalet sträcker sig fram till 2023. Med sitt sjönära, lättillgängliga och centrala läge är Vänerparken ett populärt område för flera typer av hyresgäster. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 38 000 kvm fördelat på 10 byggnader, där de äldsta byggnaderna är uppförda år 1879. Samtliga byggnader har under åren genomgått en försiktig renovering till moderna lokaler med verksamheterna i fokus, samtidigt som byggnadsstilen väl omhändertagits och bevarats.

”Vänerparkens ljusa och trevliga lokaler med en uppskattad äldre byggnadsstil är väl anpassade efter våra behov. Den goda servicen och närheten till förvaltande personal är några av flera anledningar till varför vi har valt att sitta kvar på Vänerparkens område. Även gångavståndet till kommunhuset och bra tillgång till parkeringsplatser är ett plus, säger Håkan Alfredsson, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun.


För ytterligare information, kontakta:

Robert Andersson, VD Intea Vänersborg AB, 0703 36 07 51
Johanna Blom, kommunikationsansvarig Intea, 0760 08 49 59

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se