Intea Fastigheter AB (publ) och Castellum AB har ingått avtal om förvärv av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad. Portföljen har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 36 400 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 730 mkr.

Förvärvet omfattar fastigheterna Fanborgen 3 och två delar av Fanan 39. Hyresvärdet uppgår till 49,2 mkr och Högskolan i Halmstad är största hyresgäst med ungefär två tredjedelar. Intea har varit verksamma i Halmstad sedan 2016 och kommer i och med förvärvet att bli ägare av samtliga fastigheter som högskolan hyr på området.

”Vi har haft ögonen på dessa hus under flera år. Intea har som strategi att växa på de orter där vi redan är verksamma. Detta är en väl sammanhållen portfölj som kompletterar våra fastigheter på området och möjliggör en fortsatt utveckling av ett centralt beläget område i staden. Som född och uppvuxen i Halmstad ligger detta förvärv mig extra varmt om hjärtat”, säger Peter Jacobsson, Intea.

Ekonomiskt tillträde sker per 1 januari 2021. Efter förvärvet uppgår Inteas bestånd i Halmstad till 78 100 kvm.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Jacobsson, Intea Halmstad, 0733-75 56 10

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se