Arbetet med Inteas projekt på Bettorp området i Örebro är nu i full gång. I november togs både första, andra och tredje spadtaget på den 16 000 kvm stora tomten när Serneke inledde sitt arbete.

Projektet, som såg sin början redan 2015, är nu fem år senare synligt för dem som passerar förbi på E 20 strax öster om avfarten mot riksväg 50. Sedan det 15-åriga hyresavtalet ingicks för drygt ett år sedan har projektet vuxit i omfattning från 11 600 kvm till att nu omfatta hela 12 300 kvm.

De nya lokalerna kommer att nyttjas gemensamt av flera myndigheter för att hantera vardagliga och större händelser. Projektet är det första i sitt slag och följs med stort intresse både i Sverige och internationellt som ett konkret exempel på en helt ny typ av myndighetssamverkan.

En av initiativtagarna till projektet 2015 var regionpolischefen Dan Persson som nu i dagarna, just innan pensionen kan se resultatet av många års arbete med att samordna flera olika myndigheters verksamhet under ett och samma tak.

”Det är med stor glädje som jag idag får stå här och se hur våra tankar och idéer tar form.”, säger regionpolischef Dan Persson på Polisregion Bergslagen.

Byggnaden uppförs med höga krav på säkerhet och hållbarhet. Målsättningen är att byggnaden ska certifieras enligt Breeam Excellent.

”Mycket tid och arbete har lagts ner på åtgärder för att skapa en trygg miljö för de som arbetar i huset. Samtidigt har vi tillsammans ansträngt oss för att skapa hållbara lösningar som bland annat bidrar till minskade förbrukningar och utsläpp”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Färdigställande är beräknat till 2023.

Illustration av AG arkitekter.

 

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, Affärsutvecklingschef, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se