Intea Fastigheter AB (publ) emitterade igår 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program. Obligationen löper i fem år med en rörlig ränta om STIBOR + 0,95 procent.

Totalt har Intea fem utestående obligationer med en total volym om 3 650 miljoner kronor med löpande förfall åren 2021-2026.

Intea innehar det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter, samt det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+, från Nordic Credit Rating AS. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

Transaktionen arrangerades av Nordea och obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Se mer information om Inteas obligationer och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.


För ytterligare information, kontakta:
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se