Intea växlar upp i Falköping

2021-11-25|

Intea och Västtrafik har ingått ett 25-årigt hyresavtal avseende en ny tågdepå i direkt anslutning till Inteas befintliga tågdepå i Falköping. Samtidigt förlängs också hyrestiden för den befintliga depån med 25 år från det att [...]

Delårsrapport januari-september 2021

2021-11-01|

Juli – september Hyresintäkterna ökade med 34,1 procent och uppgick till 185,5 mkr (138,3) under kvartalet, varav 38,1 mkr kommer från förvärvade fastigheter. Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 108,6 mkr (39,0), en ökning om 178,5 [...]

Intea hyr ut till Amerikanska gymnasiet i Halmstad

2021-10-19|

Pressmeddelande 19 oktober 2021 Intea och Amerikanska gymnasiet har ingått ett tioårigt hyresavtal avseende 2 800 kvm utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad. Lokalerna har tidigare använts av Högskolan i Halmstad som under förra sommaren flyttade ur [...]

Vår strategi består i att växa genom noga utvalda förvärv kompletterat med utveckling av såväl befintliga som nya projekt – tillsammans med våra hyresgäster.

Investerare

Genom att både erbjuda central och lokal förvaltning skapas en närhet till hyresgästerna som genererar positiva effekter i form av kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt initiativrika och engagerade medarbetare, välkommen med din spontanansökan till
ansokan@intea.se

Med en stor andel av samhällsnyttiga funktioner i våra fastigheter ställs höga krav på oss som fastighetsägare att kunna möta kraven på både öppenhet och säkerhet.

Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet för att uppnå behov och önskemål.

Vi har central förvaltning på sex orter – Linköping, Halmstad, Östersund, Kalmar, Vänersborg och Malmö.

Vår målsättning är att skapa en organisation bestående av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för att uppnå en mix av människor i olika åldrar, av olika kön samt att blanda praktiker och teoretiker. 

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiskt värde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.