Objekt Ort Byggår Area Hyresgäster
Landsdomaren 6 Lund 1968/2013 27 500 Region Skåne
Eldaren 6 Kalmar 2018 37 800 Linnéuniversitetet
Fanan 54, 57, 60 Halmstad 2002/2015 29 300 Högskolan i Halmstad
Fanan 55 Halmstad 2001/2016 2 000 Halmstads kommun, Preconal Fasad AB
Fanan 62 Halmstad 2018-2020 10 500 Halmstad högskola (pågående nyproduktion)
Lasarettet 2, 6, 7, 8 (Vänerparken) Vänersborg 1870/1990 43 100 Vänersborgs kommun, Västra Götalandsregionen, mfl
Haren 3 Vänersborg 5 800 Vänersborgs kommun, Västra Götalandsregionen, mfl
Eric Uggla 2 Skövde 2011 3 900 Domstolsverket
Smedstad 1:21 (Garnisonen) Linköping 1920/2016 81 500 Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket,Kriminalvården,
Linköpings kommun, mfl
Karlsro 1 Stockholm 1967/2017 12 800 Diverse
Tullen 6 Norrtälje 1980 6 200 Polismyndigheten, mfl
Artilleristen 1
(Campus Östersund)
Östersund 1895/2008  48 400 Mittuniversitetet, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtanalys, mfl
Lagmannen 6 Östersund 1980/1994 7 500 Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Jämtlands Läns Landsting
Onkel Adam 9 Östersund 1895/1993 5 600 Skatteverket
Tingshuset 7 Östersund 1983/2016 4 300 Domstolsverket
Åkeriet 10 Östersund 1964/2016 1 600 Skatteverket