Ort Fastighet Area
Linköping Smestad 1:21 (Garnisonen) 81 500
Östersund Artilleristen 1 (Campus Östersund) 48 400
Vänersborg Lasarettet 2, 6, 7, 8 (Vänerparken) 43 100
Kalmar Eldaren 6 37 800
Halmstad Fanan 54, 57, 60 29 300
Lund Landsdomaren 6 27 500
Stockholm Karlsro 1 12 800
Halmstad Fanan 62 10 500
Östersund Lagmannen 6 7 500
Norrtälje Tullen 6 6 200
Vänersborg Haren 3 5 800
Östersund Onkel Adam 9 5 600
Östersund Tingshuset 7 4 300
Skövde Eric Uggla 2 3 900
Falköping Anneborg 2:4/Ranten 1:8 3 3350
Halmstad Fanan 55 2 000
Östersund Åkeriet 10 1 600