Intea Fastigheter AB (publ) och Vitartes AB har inlett samarbete för att uppföra hus 2 och 3 i projektet Sahlgrenska Life i Göteborg.

Sahlgrenska Life omfattar specialanpassade lokaler för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. De nya byggnaderna kommer att sammanlänka Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget.

Projektet har utvecklats av Vitartes tillsammans med Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Projektet som pågått i ett antal år har nyligen gått in i en intensivare fas. Vitartes ska fortsätta att utveckla hus 2 och 3 tillsammans med Intea som också blir den långsiktiga ägaren.

”Utöver lokaler för rättsväsende och högskolor, är sjukvård ett prioriterat tillväxtområde för Intea. Att få vara med redan i projektets tidiga fas ger oss ypperliga möjligheter att anpassa och förbereda de nya husen för en långsiktig egen förvaltning”, säger Christian Haglund på Intea.

I hus 2 och 3 skapas specialanpassade lokaler om cirka 55 000 kvm. Projektering pågår och en ny detaljplan har gått ut på samråd. Preliminär byggstart är beräknad till våren 2021 och byggnaderna väntas stå klara år 2024.

”Vi har arbetat länge med att skapa förutsättningar för ett translationellt center i ett strategiskt läge i Göteborg. Nu har vi rätt läge och rätt samarbetspartner för att ta nästa kliv mot att uppnå vår vision”, säger Steinar Stokke.

SveaNor förvärvade i december 2018 Hemsö Fastighets AB:s aktiepost i Vitartes AB vilket innebär att Vitartes nu kan inleda andra samarbeten. Hemsö kvarstår som delägare och samarbetspart i Vitartes projekt i Hagastaden.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, Intea: 0732-08 81 02
Christian Haglund, Intea: 0733-80 81 23
Steinar Stokke, vd Vitartes AB: 0768-80 54 53
Olof Johansson, vd SveaNor Fastigheter AB, 0705-36 83 00

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om Vitartes
Vitartes är Sveriges ledande privata projektutvecklingsbolag inom Life Science-fastigheter. Vitartes utvecklar hållbara fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kluster. Med fastigheter som instrument möjliggörs och främjas samverkan mellan verksamheter och skapar därmed mervärde för hyresgästerna. Mer information finns på www.vitartes.se