Intea och Region Östergötland har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende 6 600 kvm nya lokaler där vård och forskning kommer att bedrivas i nära samarbete med Linköpings universitet.

Den nya byggnaden som kallas Hus C kommer att uppföras på Garnisonsområdets norra del i kvarteret Skvadronen som vetter mot sjukhusområdet. Huset består av sex våningsplan inklusive källarplan. Regionen hyr hela byggnaden om drygt 6 600 kvm med ett preliminärt årligt hyresvärde om 13,5 mkr. Projektet drivs med målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellent.

Lokalerna kommer att innehålla två mottagningar. En ögonmottagning som är en öppen avdelningen med diagnostik och behandling samt en logopedimottagning för utredning och behandlingar för språk-, tal- och röststörningar. Lokalerna ställer därför höga krav på ljudmiljö.

Uppskattningsvis kommer 130 personer att ha sin arbetsplats i det nya huset och 350–400 patienter per dygn kommer besöka klinikerna. Planerad inflyttning är satt till första kvartalet 2023.

”Region Östergötlands viktiga verksamheter kommer att få fantastiska lokaler med högsta kvalitet vad gäller funktionalitet, utformning och hållbarhet. Efter nästan två år av intensivt gemensamt arbete ser vi alla fram emot att sätta spaden i marken”, säger Johan Elwing, vd Intea Garnisonen.

Kvarteret Skvadronen är arkitektoniskt utformat för att likna övrig bebyggelse på Garnisonsområdet och Hus C kommer sammanfogas med de befintliga grannhusen, Hus A och B.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Elwing, vd Intea Garnisonen, 0703-47 47 37
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760-08 49 59

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se